Chân đế điều chỉnh PHI 57x10mm

  • Vật liệu: Nhựa đúc bulong thép
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước: bulong M10x57