Chân đế tăng chỉnh 3 sọc

Màu sắc: màu trắng, đen, nâu

Kích thước: 

  • 6mm x 13mm; 6mm x 15mm; 6mm x 20mm; 6mm x 25mm
  • 8mm x 15mm; 8mm x 20mm; 8mm x 25mm;
  • Gia công theo yêu cầu