Chân đế tăng chỉnh PHI 18x9mm

  • Vật liệu: Nhựa đúc bulong thép
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước: PHI 18x9mm