Chân đế tăng chỉnh PHI 19x7mm

  • Vật liệu: Nhựa đúc bulong thép
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước: PHI 19x7mm