Chân đế tăng chỉnh PHI 23x5mm

  • Vật liệu: Nhựa đúc bulong thép
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước: PHI 23x5mm