Chân đế tăng chỉnh PHI 27x6mm

  • Vật liệu: Nhựa đúc bulong thép
  • Màu sắc: Nâu
  • Kích thước: PHI 27x6mm