Chân Sofa

  • Vật liệu: nhựa
  • Màu sắc: đen, theo yêu cầu
  • Kích thước: nhiều loại, theo yêu cầu của khách hàng