Chân tăng chỉnh (tăng đưa) 3 sọc M6X15mm

  • Vật liệu: nhựa đúc bulong thép
  • Màu sắc: trắng
  • Kích thước: bulong M6x15mm