Gia công ép nhựa theo yêu cầu tại Bình Dương – GIÁ RẺ

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Gia công theo nhựa và khuôn khách hàng cung cấp, hoặc chúng tôi sẽ giúp cung ứng nhựa và thiết kế, chế tạo khuôn theo yêu cầu của khách hàng.
  • Chạy gia công ép nhựa tính kg, theo sản phẩm hoặc tính trên số lần bơm tùy theo yêu cầu khách hàng.
  • Gia công nhựa không giới hạn số lượng.