Long đền xỏ chỉ PHI 40

  • Chất liệu: Nhựa
  • Màu sắc: Đen, trắng
  • Qui cách: PHI 40