Nắp bịt lỗ tủ điện

  • Nắp bịt lỗ tủ điện, nút bịt lỗ phi 16mm, phi 22mm, phi 25mm, phi 30mm,
  • Đường kính phi 22mm
  • Vật liệu: PVC chống cháy
  • Che các lỗ trên tủ điện bị dư thừa, sản phẩm nắp che lổ trên tủ điện.